Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Matti Hannila Oy (Y-tunnus: 0415101-7)
Piispansilta 21
02230 Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Mia Hannila
Puhelin +358 505226793
Sähköposti mia.hannila@bronco.fi

REKISTERIN NIMI
Matti Hannila Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Matti Hannila Oy:n myymälöiden asiakkaaksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä voidaan käyttää Matti Hannila Oy:n henkilöasiakassuhteiden hoitamiseen, etujen ja palveluiden tuottamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kuitin loppusummaa tarkempaa tuoteryhmä- ja/tai tuotetasoista ostotietoa voidaan käyttää myös ostojen kehittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen, ellei asiakasomistaja ole sitä erikseen kieltänyt.

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin
markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä modabronco.fi sivujen palauttekenttään tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-Henkilön etu- ja sukunimi
-Henkilön ikä
-Henkilön sukupuoli
-Sähköpostiosoite
-Postiosoite
-Puhelinnumero
-Kanta- asiakasnumero, kanta-asiakasryhmä ja kanta-asiakkuuden alkamisaika
-Kanta- asiakkaan ostot, käytetyt ja käyttämättömät bonukset
-Markkinointilupa postille, sähköpostille ja puhelimelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Matti Hannila Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Matti Hannila Oy:n salasanasuojatulla palvelimella. Rekisteröidyt henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.